به گزارش‌ «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار بر مدار کاهش حرکت کردند.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۶ (یک هزار و هشتصد و نود و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۹۶

۱

۰.۰۷

09:00

۱,۸۹۴

۲

۰.۱۱

روز قبل

۱,۸۹۲

۱

۰.۰۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۸ درصدی، از ۱,۰۸۶,۵۰۰ (یک میلیون و هشتاد و شش هزار و پانصد ) تومان به ۱,۰۸۳,۵۰۰ (یک میلیون و هشتاد و سه هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۸۳,۵۰۰

-۳,۰۰۰

-۰.۲۸

11:26

۱,۰۸۶,۵۰۰

۷,۲۰۰

۰.۶۶

روز قبل

۱,۰۷۹,۳۰۰

-۱۲,۲۰۰

-۱.۱۴

۵ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۶۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۹۳,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و نود و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۹۳۰ (بیست و سه هزار و نهصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۹۳۰

-۵۰

-۰.۲۱

11:25

۲۳,۹۸۰

۱۵۰

۰.۶۲

روز قبل

۲۳,۸۳۰

-۱۴۰

-۰.۵۹

۵ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,775,000 (ده میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۷۷۵,۰۰۰

-۱۲۵,۰۰۰

-۱.۱۷

11:26

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰

۱.۲۸

روز قبل

۱۰,۷۶۰,۰۰۰

-۸۰,۰۰۰

-۰.۷۵

۵ روز پیش

منبع: دنیای اقتصاد