مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با «نود اقتصادی» با ابراز تعجب از وعده های برخی کاندیداها اظهار کرد: برخی از وعده ها اگر برای نمایندگی مجلس داده می شد این قدر تعجب آور نبود که امروز برای ریاست جمهوری داده می شود. غیر عملی بودن این این وعده ها امروز از سوی افراد غیر متخصص هم قابل تشخیص است.

وی دادن وعده‌های بدون پشتوانه اقتصادی را تضعیف کننده سرمایه اجتماعی دانست و تاکید کرد: حتی این وعده‌ها شورای نگهبان را به عنوان دستگاهی که این کاندیداها را تایید صلاحیت کرده است تضعیف می کند. وعده افزایش یارانه نقدی توهین به مردم و در شانشان نیست. باید راهی را فراهم کرد که مردم به شکل عزتمندانه صاحب درآمد شوند.