به گزارش‌ «نود اقتصادی»، جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت روحانی قبل از روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته است. اما استقراض‌های پیاپی دولت از بانک مرکزی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی در ساختمان میرداماد این عدد را به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسانده و تقریبا آن را بیش از ۳ برابر افزایش داده است.