به گزارش «نود اقتصادی» عبدالناصر همتی این روزها گرچه ناکامی‌های خود در مدیریت تورم و نرخ ارز را به تحریم‌ها ربط می‌دهد اما بررسی نتایج عملکرد وی در حوزه بانکداری نیز نشان می‌دهد به‌رغم ادعاهای وی، طی سه سال اخیر اغلب بانک‌های ناتراز در وضعیتی بدتر از قبل قرار گرفته‌اند.

نمونه آشکار این بانک‌ها، بانک سرمایه است. نگاهی به برخی شاخص‌های عملکردی این بانک نشان می‌دهد مانده مطالبات غیرجاری بانک نسبت به کل تسهیلات اعطایی درحالی در نیمه اول سال ۱۳۹۷ و همزمان با ورود همتی به بانک مرکزی حدود ۹۲ درصد بوده که این میزان تا نیمه اول سال ۹۹ به ۹۴ درصد رسیده و در وضعیت بدتر و نامطلوب‌تری قرار گرفته است. 

مانده بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت درحالی در ۶ماهه اول سال ۹۷ کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال ۹۹ به مرز ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مجموع بدهی ۶۰ شخص حقوقی و حقیقی در نیمه اول سال ۹۷ حدود ۱۴ هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان بوده که در دوره همتی به‌جای اینکه وصول شود، با رشد ۴۱ درصدی به ۲۰ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان رسیده است.

کفایت سرمایه دیگر شاخص مهم عملکرد این بانک است که براساس قوانین بانک مرکزی در وضعیت سلامت بانک باید مثبت ۸ درصد باشد اما در دوره همتی این شاخص از منفی ۸۳ درصد به منفی ۳۷۰ درصد رسیده است.