به گزارش «نود اقتصادی»، مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اظهار داشت: طبق آخرین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق هیچ برند خارجی در سطح کشور مجوز فعالیت ندارد و همه غیر قانونی هستند.

وی بیان کرد: تولید مشترک برندهای خارجی در ایران نیز شرایط خاصی از جمله تولید ۲۰ درصدی در مبدأ و صادرات ۵۰ درصدی داشت که در حال حاضر اجرا نمی‌شود؛ بنابراین همه این برندها غیرقانونی هستند که در آخرین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق نیز مقرر شد تابلوهای این برندها جمع‌آوری شود