به گزارش «نود اقتصادی»، محسن رشید فرخی، رییس ملی انجمن خرمای ایران، با بیان اینکه سال ۹۷ در حالی که در آستانه رسیدن به نیم میلیارد دلار صادرات خرما بودیم و در شرایطی که کشور نیاز به ارز داشت ستاد تنظیم بازار صادرات خرما را ممنوع کرد، گفت: با این اقدام ستاد تنظیم بازار، صادرات خرما سال بعد پنجاه درصد افت کرد و عربستان سعودی بازار خرما را از دست ما خارج کرد.

فرخی در ادامه بیان کرد : قبلا هم یکی از مسئولین دولتی رفت پسته بخرد. وقتی دید پسته گران است دستور توقف صادرات پسته را صادر کرد. از آن روز آمریکا بازار پسته را از ما گرفت و هنوز نتوانستیم آن را پسبگیریم.

محسن رشید فرخی افزود: با وجود اینکه در فروردین ماه تورم ۴٠ درصدی داشتیم و هزینه های تولید محصولات کشاورزی ۵ برابر شده اند، خرما تنها محصول کشاورزی استکه افزایشقیمت نداشته است. وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم ۱٠ درصد افزایش قیمت داشته باشیم تا کشاورزان نابود نشوند، ستاد تنظیم بازار بلافاصله برایمان ممنوعیت و مسائل دیگر ایجاد میکند.

برای مطالعه شماره سوم رصدنامه کسب و کار ایران کلیک کنید.