به گزارش «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد تورم و به عنوان اولین راه حل، برای اینکه مشکل تورم را حل کنیم باید مشکل کسری بودجه را حل کنیم. برای اینکه بتوانیم مشکل کسری بودجه را حل کنیم، ابتدا باید دولت در زمینه هزینه‌ها و درامدهای خود یک بازنگری اساسی انجام دهد.

وی بیان کرد: در بخش درآمدها دولت می بایست نظام مالیاتی در کشور را اصلاح کند. در بخش هزینه ها نیز دولت باید یک سری هزینه های زائدی که در طول زمان بر عهده گرفته و یا برای خود ایجاد کرده است را حذف کند. دولت باید بتواند نظام حمایتی در کشور را که توسط نهادها و سازمان های مختلف ایجاد شده را یکپارچه کند و این نظام را اصلاح کند.

ندری افزود: اکثر دولت ها برای جبران کسری بودجه دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زنند. با ایجاد قانون انتشار اوراق بدهی، دولت ها شروع به چاپ اوراق و انتشار بی حساب و کتاب آن کردند. دولت ها باید راه و رسم انتشار اوراق را یاد بگیرند.