به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز خلاف روند روز گذشته افزایش یافتند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۸ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۸۸

۵

۰.۲۸

09:00

۱,۷۸۳

۸

۰.۴۳

روز قبل

۱,۷۷۵

-۱۹

-۱.۰۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۲۷ درصدی، از ۸۹۷,۱۰۰ (هشتصد و نود و هفت هزار و یکصد ) تومان به ۹۰۸,۷۰۰ (نهصد و هشت هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۹۰۸,۷۰۰

۱۱,۶۰۰

۱.۲۷

11:23

۸۹۷,۱۰۰

-۴۲,۸۰۰

-۴.۷۸

روز قبل

۹۳۹,۹۰۰

-۲۰۰

-۰.۰۳

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۷۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۹۳۶,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و سی و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۱,۲۳۰ (بیست و یک هزار و دویست و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۱,۲۳۰

۴۳۰

۲.۰۲

11:16

۲۰,۸۰۰

-۱,۰۰۰

-۴.۸۱

روز قبل

۲۱,۸۰۰

-۱۷۰

-۰.۷۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۸ درصدی، از ۲۵,۰۰۱ (بیست و پنج هزار و یک ) تومان به ۲۵,۴۶۱ (بیست و پنج هزار و چهارصد و شصت و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۴۶۱

۴۶۰

۱.۸

11:20

۲۵,۰۰۱

-۱,۲۸۹

-۵.۱۶

روز قبل

۲۶,۲۹۰

-۱۳۱

-۰.۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۵۵۰ تومان افزایش، ۲۹,۵۱۱ (بیست و نه هزار و پانصد و یازده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۵۱۱

۵۵۰

۱.۸۶

11:20

۲۸,۹۶۱

-۱,۲۸۴

-۴.۴۴

روز قبل

۳۰,۲۴۵

-۱۲۶

-۰.۴۲

۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۴۳ تومان کاهش، ۵,۷۶۷ (پنج هزار و هفتصد و شصت و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۷۶۷

-۴۳

-۰.۷۵

11:23

۵,۸۱۰

-۲۷۰

-۴.۶۵

روز قبل

۶,۰۸۰

۲۰

۰.۳۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۷,۲۹۸ (هفده هزار و دویست و نود و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 9,340,000 (نه میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.53 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۹,۳۴۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۵۳

11:22

۹,۲۹۰,۰۰۰

-۲۷۵,۰۰۰

-۲.۹۷

روز قبل

۹,۵۶۵,۰۰۰

-۳۵,۰۰۰

-۰.۳۷

۳ روز پیش

منبع:دنیای اقتصاد