به گزارش «نود اقتصادی»، هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان اظهار داشت: ارمنستان نخستین کشور برای اتصال ایران به منطقه اورسیا است. این شرایط به تنهایی می تواند موجبات افزایش تجارت بین دو کشور را فراهم کند تا از خاک ارمنستان به عنوان دروازه ای جهت ورود به کشورهای دیگر بهره مند شویم. 

وی بیان کرد: ممنوعیت هایی از سوی این کشور برای ورود بیش از هزار کالا از ترکیه در ماه های گذشته، ایجاد شده که شرایط ایجاد شده ظرفیتی را برای افزایش تجارت ایران با ارمنستان فراهم کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان افزود: تعرفه تجاری این کشور با کشورهایی مانند کانادا چهار درصد است. می توان از این شرایط برای عرضه کالاهای ایرانی به جهان بهره برد اما تاکنون در این مسیر گامی قابل توجه برداشته نشده است.