به گزارش «نود اقتصادی»، شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: خرداد سال گذشته شاخص  کل بورس حدود 2 میلیون واحد بود، در اثر سیاستگذاری دولت، سود بین بانکی از زیر 10 درصد تا 17 درصد افزایش پیدا کرد، معلوم است که این تصمیم موجب ریزش بازار سرمایه می‌شود شیوه سیاستگذاری در بازار خودرو، آهن، فولاد، سیمان و نظایر آن، موجب ایجاد شکاف عمیق در قیمت درب کارخانه تا بازار شده است. همه اینها ناشی از سیاستگذاری دولت است و ربطی به تحریمها ندارد.