به گزارش «نود اقتصادی»، ️مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: یکی از جدی‌ترین مسائل مرتبط با ایران، کاهش تسهیم صادرات نفت به چین است. یعنی آمریکا به دنبال این است که تا حد ممکن از تنوع مبادی صادرات نفت به چین کاسته شود.

وی بیان کرد: ما مشاهده کردیم که بعد از حذف ایران از بازار چین که تحت تاثیر تحریم‌ها صورت پذیرفت، روسیه جای ایران را گرفت و توانست خیلی بیشتر از سهم سنتی خود که ۱۰ درصد بود به چین نفت صادر کند. این موضوع از دید چینی‌ها یک تهدید جدی محسوب می‌شود و آمریکایی‌ها از این موضوع استقبال می‌کنند هر چند که روس‌ها صادرکننده نفت به چین باشند.

این تحلیلگر افزود: تاکید می‌کنم که هیچ وقت در هیچ روزی در شرایط عادی صادرات نفت ایران به چین بیش از ۷۸۶ هزار بشکه نبوده است اما همین میزان، نقشی را در تنوع مبادی و کنترل ریسک مبادی ایفا می‌کند که در رفتار عربستان با چین و در رفتار روسیه با چین اثر جدی می‌گذارد.

مجید شاکری گفت: تازه این موضوع جدای از این حقیقت است که ایران یک گزینه جدی برای حل موضوع انتقال نفت عراق به چین است. در واقع موضوع تضعیف و مهار ایران توسط آمریکا بخشی از پرونده مهار چین است فارغ از اینکه ایران چه اقدامی داشته باشد.