به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به ادعای معاون اول رئیس جمهور در فضای مجازی مبنی بر اینکه مجلس اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد، گفت: دو شب پیش شاهد بیان این اظهارات از سوی جهانگیری بودم و این سوال پیش آمد که معاون اول رئیس جمهور براساس چه معیار و مستنداتی چنین ادعایی می‌کند؟

جهانگیری باید درباره ادعای خود مبنی بر محدودکنندگی نرخ ارز توسط مجلس، مستندات خود را ارائه کند. حتی یک مصوبه و صورتجلسه در مجلس مبتنی بر ادعای معاون اول رئیس جمهور وجود ندارد. جهانگیری حداقل با رئیس بانک مرکزی هماهنگی داشته باشد. مجلس همواره از کاهش و تعدیل نرخ ارز حمایت جدی داشته است.