بر اساس آمار بانک مرکزی، دولت روحانی فقط در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه کرد.

به گزارش «نود اقتصادی»، حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از ابتدای دولت روحانی تاکنون ۳۵۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده است که ۹ برابر پولی است که دولت دهم برای ساخت مسکن مهر چاپ کرد و با آن ۲ میلیون واحد مسکن مهر برای مردم ساخت.