به گزارش «نود اقتصادی» براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره واحدهای مسکونی در نقاط شهری کشور در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ در کل کشور ۲۸/۹ درصد بوده است.

طبق این آمارها، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره واحدهای مسکونی در ۱۲ استان بالاتر از میانگین کشوری است. در بین این استان‌ها، همدان با ۳۹/۴ درصد در رتبه اول قرار داشته و بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را دارد. پس از آن، کرمانشاه با ۳۸/۳ درصد در رتبه دوم، تهران با ۳۲/۷ درصد در رتبه سوم، آذربایجان غربی با ۳۲/۵ درصد در رتبه چهارم و استان سمنان نیز با ۳۱/۲ درصد در رتبه پنجم قرار دارد.

قابل ذکر است طی زمستان ۹۹ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در ۱۹ استان کمتر از میانگین کشوری است که در بین این استان‌ها، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی به ترتیب با ۱۲/۹ درصد، ۱۵/۹ درصد و ۱۷ درصد، کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.