به گزارش «نود اقتصادی»، بازار در ابتدای معاملات امروز شاهد کاهش قیمت طلا، دلار و سکه است. 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۱ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۱ -۰.۳۷ 09:00
۱,۷۷۸ -۰.۰۹ روز قبل
۱,۷۷۹ ۲ ۰.۱۲ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۱ درصدی، از ۹۹۷,۶۰۰ (نهصد و نود و هفت هزار و ششصد ) تومان به ۹۹۳,۶۰۰ (نهصد و نود و سه هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۹۳,۶۰۰ -۴,۰۰۰ -۰.۴۱ 11:28
۹۹۷,۶۰۰ ۱,۹۰۰ ۰.۱۹ روز قبل
۹۹۵,۷۰۰ -۱۹,۲۰۰ -۱.۹۳ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۴۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۳۰۷,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۶۴۰ (بیست و سه هزار و ششصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۶۴۰ -۶۰ -۰.۲۶ 11:27
۲۳,۷۰۰ ۸۰ ۰.۳۳ روز قبل
۲۳,۶۲۰ -۲۵۰ -۱.۰۶ ۲ روز پیش

 قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۶,۵۱۰ (شش هزار و پانصد و ده ) تومان به ۶,۵۳۶ (شش هزار و پانصد و سی و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۵۳۶ ۲۶ ۰.۳۹ 11:29
۶,۵۱۰ ۱۰ ۰.۱۵ روز قبل
۶,۵۰۰ -۹۰ -۱.۳۹ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۸۸۰ (دو هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان معامله شد.آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,020,000 (ده میلیون و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۰۲۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱ 11:27
۱۰,۰۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۲۹ روز قبل
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۸۰,۰۰۰ -۱.۸ ۲ روز پیش

 قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:27
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۵,۵۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۲.۷۳ ۲ روز پیش

 قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیون) تومان معامله شد.

منبع: دنیای اقتصاد