به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت طلا و سکه در آغاز معاملات امروز در حالی بالا رفت که دلار ثبات قیمت را تجربه کرد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۱۱,۷۰۰ (یک میلیون و یازده هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۱۱,۷۰۰ ۷,۲۰۰ ۰.۷۱ 11:29
۱,۰۰۴,۵۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۵۸ روز قبل
۱,۰۱۰,۳۰۰ -۱۲,۹۰۰ -۱.۲۸ ۳ روز پیش

 قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۱۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۳۸۲,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۸۲۰ (بیست و سه هزار و هشتصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۸۲۰ ۰ ۰ 11:15
۲۳,۸۲۰ -۲۰ -۰.۰۹ روز قبل
۲۳,۸۴۰ -۲۰۰ -۰.۸۴ ۳ روز پیش

 آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۸۳۱ (بیست و هشت هزار و هشتصد و سی و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۸۳۱ ۰ ۰ 11:20
۲۸,۸۳۱ ۸۳ ۰.۲۸ روز قبل
۲۸,۷۴۸ -۲۰۵ -۰.۷۲ ۳ روز پیش

 آخرین نرخ پوند

پوند امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۳,۰۶۲ (سی و سه هزار و شصت و دو ) تومان ارزش گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۰۶۲ ۰ ۰ 11:20
۳۳,۰۶۲ -۱۲۵ -۰.۳۸ روز قبل
۳۳,۱۸۷ -۴۳۶ -۱.۳۲ ۳ روز پیش

 آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۸۴۰ (دو هزار و هشتصد و چهل ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۰۹۶ (نوزده هزار و نود و شش ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,100,000 (ده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.49 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۹ 11:26
۱۰,۰۵۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۴ روز قبل
۱۰,۰۹۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۴۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:27
۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۵,۶۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۵.۳۶ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه 

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیون) تومان معامله شد.

منبع: دنیای اقتصاد