اخبار شرکتها-شرکت صنعتی گام که در سال 1370 و با هدف تولید سازه‌های فلزی برج‌های انتقال نیرو، مخابراتی و سازه‌های فلزی پست‌های فشارقوی، فعالیت خود را تاسیس شد، ارتباط و تعامل سازنده‌ای را با بانک تجارت دنبال کرده است.

به همین بهانه در این قسمت از مجموعه تولید تجارت گفت‌وگویی با مدیرعامل شرکت صنعتی گام انجام دادیم که با هم می‌بینیم.