به گژارش «نود اقتصادی»، غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران خبره اظهار داشت: مسلما افرادی در بازار بودند که از شرایط پیش‌آمده استفاده کردند و افزایش بی‌رویه شاخص به نفع‌شان تمام شد. این افراد با انتشار اطلاعات نادرست وضعیت بازار را آشفته کردند.

وی بیان کرد: از سوی دیگر دولت نیز به دلیل اینکه از بدنه کارشناسانه‌ای برخورد نبود سیاست‌های نادرستی را اتخاذ کرد، این دو مسئله بازار را در مسیر دیگری قرار داد.

سلامی افزود: البته می‌توان گفت که دولت هم به دلیل غفلت از نظر کارشناسان فریب این افراد را خورد و نقدینگی را به سمت بازار سرمایه سوق داد. به هرحال متاسفانه تله‌ای که برای دولت گذاشتند کارساز شد اما نمی‌توان گفت دولت سوءنیتی در این زمینه داشت.

وی ادامه داد: البته دولت مقصر برخی از موارد بود و به آشفتگی بازار دامن زد. هنگامی که بازاری در چنین شرایط خاصی قرار می‌گیرد دولت باید از نظر کارشناسان استفاده کند. از همان ابتدای رشد شاخص بورس بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که این شرایط همانند تله بوده و بازار سرمایه دلیلی برای چنین رشدی ندارد.

عضو انجمن حسابداران خبره گفت: این کارشناسان معتقد بودند که بخش واقعی اقتصاد روبه‌ افول بوده و در این شرایط چگونه می‌شود که بازار سرمایه رشد کند و چندین برابر شود؟ متاسفانه دولت به این هشدارها توجهی نکرد و دائما مردم را دعوت به بورس می‌کرد.