به گزارش «نود اقتصادی»، غلامرضا شریعتی رئیس سازمان سازمان استاندارد اظهار داشت: خودروسازان باید حقوق مصرف کنندگان را تامین کنند. در ارتباط با حقوق مردم سخت می‌گیریم و خودروساز متعهد به اجرای آن است. انتظار داریم طبق برنامه زمانی استانداردهای ۸۵ گانه به صورت کامل محقق شود؛ سازمان استاندارد نیز نهایت همکاری و حمایت را خواهد کرد.