به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت طلا و سکه در آغاز معاملات امروز بازار روند صعودی را در پیش گرفت، در مقابل دلار کاهش قیمت را تجربه کرد.
 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۷ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و هفت) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۷۷

۰

-۰.۰۳

06:00

۱,۷۷۷

۹

۰.۵۱

روز قبل

۱,۷۶۸

۲۴

۱.۳۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و در بازار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۳۰۰ تومان افزایش، ۱,۰۵۰,۷۰۰ (یک میلیون و پنجاه هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۵۰,۷۰۰

۵,۳۰۰

۰.۵

11:28

۱,۰۴۵,۴۰۰

۵,۶۰۰

۰.۵۳

۲ روز پیش

۱,۰۳۹,۸۰۰

۶,۲۰۰

۰.۵۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۶۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۵۴۸,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۱۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و ده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۹۱۰

-۲۰

-۰.۰۹

11:17

۲۴,۹۳۰

۶۰

۰.۲۴

۲ روز پیش

۲۴,۸۷۰

-۵۰

-۰.۲۱

۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۵۹ درصدی، از ۲۳,۸۹۰ (بیست و سه هزار و هشتصد و نود ) تومان به ۲۳,۷۵۰ (بیست و سه هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۷۵۰

-۱۴۰

-۰.۵۹

۲ روز پیش

۲۳,۸۹۰

۷۲

۰.۳

۳ روز پیش

۲۳,۸۱۸

-۲۴۳

-۱.۰۳

۴ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۳۵ درصدی، از ۲۹,۷۲۳ (بیست و نه هزار و هفتصد و بیست و سه ) تومان به ۲۹,۸۲۹ (بیست و نه هزار و هشتصد و بیست و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۸۲۹

۱۰۶

۰.۳۵

11:20

۲۹,۷۲۳

-۶۴

-۰.۲۲

۲ روز پیش

۲۹,۷۸۷

۱۳

۰.۰۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۲ تومان افزایش، ۳۴,۳۶۵ (سی و چهار هزار و سیصد و شصت و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۳۶۵

۱۰۲

۰.۲۹

11:20

۳۴,۲۶۳

-۷۵

-۰.۲۲

۲ روز پیش

۳۴,۳۳۸

-۴۵۷

-۱.۳۴

۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۴۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۸۸۰ (شش هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۸۸۰

۳۰

۰.۴۳

11:29

۶,۸۵۰

-۱۰

-۰.۱۵

۲ روز پیش

۶,۸۶۰

۲۰

۰.۲۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۳,۰۹۰ (سه هزار و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۹۳۷ (نوزده هزار و نهصد و سی و هفت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,660,000 (ده میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.65 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۶۶۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۰.۶۵

11:27

۱۰,۵۹۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۰.۵۶

۲ روز پیش

۱۰,۵۳۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۰.۸۵

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۵۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۳۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱.۵۸

11:28

۶,۲۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۱

۲ روز پیش

۶,۲۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۸

۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با افزایش ۱.۲۶ درصدی، از ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان به ۳,۹۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد