به گزارش «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: تورم و رشد نقدینگی بالا نشان دهنده این است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ خلق پول قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته و عامل اصلی این خلق پول، کسری بودجه دولت در این دو سال بوده است.

وی بیان کرد: دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی قرض نگرفته اما از آن طرف مشخص است منابعی که در ازای آن ریال از بانک مرکزی گرفته شده، منابع مسدود شده است؛ بنابراین ریالی که در ازای دارایی ارزی از بانک مرکزی دریافت شده، به معنای چاپ پول است.

این تحلیلگر افزود: اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه فرافکنی است و همه می‌دانیم که دریافت ریال از بانک مرکزی تبعات تورمی داشته و باید این امر از سوی آن‌ها نیز پذیرفته شود. همچنین، آنها باید واقعیت‌ها را بپذیرند تا مسائل و مشکلات اقتصادی برطرف شود.

ندری گفت: این عدم پذیرش برای خود دولت هم از این نظر که این اختلاف‌ها بیانگر وجود نا هماهنگی در داخل دولت است، مشکل ایجاد می‌کند.