به گزارش «نود اقتصادی»، بازار ایران در آغاز معاملات امروز شاهد کاهش قیمت دلار و سکه و افزایش قیمت طلاست.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۳۰ (یک هزار و هفتصد و سی ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۳۰

-۰.۱۲

09:00

۱,۷۳۲

-۱۳

-۰.۷۳

روز قبل

۱,۷۴۴

-۰.۱۲

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۱,۰۴۱,۷۰۰ (یک میلیون و چهل و یک هزار و هفتصد ) تومان به ۱,۰۴۲,۱۰۰ (یک میلیون و چهل و دو هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۴۲,۱۰۰

۴۰۰

۰.۰۳

11:18

۱,۰۴۱,۷۰۰

۸,۱۰۰

۰.۷۷

روز قبل

۱,۰۳۳,۶۰۰

-۴,۸۰۰

-۰.۴۷

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۵۱۶,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و شانزده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۴,۵۱۶,۰۰۰

۷,۰۰۰

۰.۱۵

11:18

۴,۵۰۹,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۰.۶۶

روز قبل

۴,۴۷۹,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۴۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۲۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۹۲۰

-۹۰

-۰.۳۷

11:07

۲۵,۰۱۰

۱۹۰

۰.۷۵

روز قبل

۲۴,۸۲۰

۴۰

۰.۱۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱۳ درصدی، از ۲۴,۰۶۱ (بیست و چهار هزار و شصت و یک ) تومان به ۲۴,۰۳۰ (بیست و چهار هزار و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۰۳۰

-۳۱

-۰.۱۳

11:10

۲۴,۰۶۱

۶۱

۰.۲۵

روز قبل

۲۴,۰۰۰

۷

۰.۰۲

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۳۶ درصدی، از ۲۹,۸۸۱ (بیست و نه هزار و هشتصد و هشتاد و یک ) تومان به ۲۹,۷۷۴ (بیست و نه هزار و هفتصد و هفتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۷۷۴

-۱۰۷

-۰.۳۶

11:20

۲۹,۸۸۱

۲۲۷

۰.۷۵

روز قبل

۲۹,۶۵۴

۴۷

۰.۱۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۲۶ تومان کاهش، ۳۴,۷۹۵ (سی و چهار هزار و هفتصد و نود و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۷۹۵

-۱۲۶

-۰.۳۷

11:20

۳۴,۹۲۱

۲۶۵

۰.۷۵

روز قبل

۳۴,۶۵۶

۵۶

۰.۱۶

۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۰۷۰ (سه هزار و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۰۷۰ (بیست هزار و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,450,000 (ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۴۵۰,۰۰۰

-۷۰,۰۰۰

-۰.۶۷

11:16

۱۰,۵۲۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰

۱.۳۳

روز قبل

۱۰,۳۸۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۲۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۲۰۰,۰۰۰

۰

۰

11:16

۶,۲۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۸

روز قبل

۶,۱۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۲

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

منبع:دنیای اقتصاد