به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۸۱۱(بیست و سه هزار و هشتصد و یازده تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۲۹۲(بیست و چهار هزار و دویست و نود و دو تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۷,۸۰۴(بیست و هفت هزار و هشتصد و چهار تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۳۶۶(بیست و هشت هزار و سیصد و شصت و شش تومان) است.