به گزارش «نود اقتصادی»، آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: شما صحبت‌های آقای همتی در کلاب‌هاوس را بررسی کنید، ببینید چیزی دندان‌گیری برای چشم‌انداز اقتصادی کشور دستگیرتان می‌شود؟ آقای همتی می‌گوید، هیچ واکنشی نسبت به نرخ ارز ندارد و منتظر می‌ماند تا دلالان قیمت ارز را مشخص کنند، بعد نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. وای به اقتصادی که بانک مرکزی‌اش از بازار غیررسمی ارز تبعیت می‌کند.

وی بیان کرد: یعنی بانک مرکزی هر روز صبح منتظر می‌ماند تا سوداگران خیابان فردوسی قیمت ارز را مشخص کنند، بعد نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد و ارزهایش را با آن نرخ عرضه می‌کند. از سوی دیگر اشاره می‌شود که اگر ما نبودیم، ملت باید ارز ۶۰ هزار تومانی را تجربه می‌کردند. اینها بیشتر به ادعا شبیه است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: وقتی پزشکی به شما می‌گوید در برابر بیماری شما را حفظ کرده، در ادامه هم می‌گوید که چه اقداماتی را انجام داده تا بیمار درمان شود. آقای همتی هم باید اشاره می‌کردند، چه اقداماتی را انجام داده‌اند تا قیمت ارز به ۶۰ هزار و ۷۰ هزار تومان نرسد. اما شما چند ساعت صحبت رییس کل بانک مرکزی را در کلاب‌هاوس گوش کنید، اگر یک خط درباره اقدامات بانک مرکزی پیدا کردید؟ هیچ اشاره‌ای به اقدامات نشده است و فقط کلی‌گویی و تعریف از خود و... صورت گرفته است.