به گزارش «نود اقتصادی»، بازار در آغاز معاملات امروز شاهد افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت سکه و طلاست.
 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۳۴ (یک هزار و هفتصد و سی و چهار ) رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۳۴

۵

۰.۲۸

09:00

۱,۷۲۹

-۰.۰۷

روز قبل

۱,۷۳۰

۴

۰.۲۴

۴ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۱,۰۶۴,۵۰۰ (یک میلیون و شصت و چهار هزار و پانصد ) تومان به ۱,۰۶۲,۹۰۰ (یک میلیون و شصت و دو هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۶۲,۹۰۰

-۱,۶۰۰

-۰.۱۶

11:23

۱,۰۶۴,۵۰۰

۵,۱۰۰

۰.۴۷

روز قبل

۱,۰۵۹,۴۰۰

۶,۹۰۰

۰.۶۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۰۷,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۰۲۰ (بیست و پنج هزار و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۰۲۰

۱۴۰

۰.۵۵

11:16

۲۴,۸۸۰

۳۰

۰.۱۲

روز قبل

۲۴,۸۵۰

۱۷۰

۰.۶۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۵۵ درصدی، از ۲۹,۷۲۶ (بیست و نه هزار و هفتصد و بیست و شش ) تومان به ۲۹,۸۹۳ (بیست و نه هزار و هشتصد و نود و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۸۹۳

۱۶۷

۰.۵۵

11:20

۲۹,۷۲۶

۳۶

۰.۱۲

روز قبل

۲۹,۶۹۰

۲۰۳

۰.۶۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۹۶ تومان افزایش، ۳۴,۹۳۵ (سی و چهار هزار و نهصد و سی و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۹۳۵

۱۹۶

۰.۵۶

11:20

۳۴,۷۳۹

۴۱

۰.۱۱

روز قبل

۳۴,۶۹۸

۲۳۸

۰.۶۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۳۶ درصدی، از ۶,۸۹۰ (شش هزار و هشتصد و نود ) تومان به ۶,۹۱۵ (شش هزار و نهصد و پانزده) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۹۱۵

۲۵

۰.۳۶

11:24

۶,۸۹۰

۵۰

۰.۷۲

روز قبل

۶,۸۴۰

-۵۲

-۰.۷۷

۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۰۷۰ (سه هزار و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۱۵۱ (بیست هزار و یکصد و پنجاه و یک ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,740,000 (ده میلیون و هفتصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۷۴۰,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۱

11:21

۱۰,۷۵۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۰.۳۷

روز قبل

۱۰,۷۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰.۰۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۴۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۴۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۷۹

11:22

۶,۴۵۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۴۷

روز قبل

۶,۴۸۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۰.۴۶

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد