به گزارش «نود اقتصادی»، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اگر ما تسهیلات، زمین، وام و مجوز برای تولید بدهیم خیلی از کسانی که از تولید هم ممکن است سررشته نداشته باشند وسوسه می‌شوند که وارد این عرصه شوند و کار آنها لزوما منجر به تولید نخواهد شد، اما اگر موانع ورود و تداوم برداشته شود باعث می‌شود کسی که در بخش تولید است در تولید باقی بماند و فعالیتش را توسعه دهد.

وی بیان کرد: حتی خیلی‌ها اگر ببینند موانع برداشته شده، با منابع و امکانات خود وارد بخش تولید می‌شوند. ما در حال حاضر رتبه ۱۲۷ فضای کسب و کار را داریم با این رتبه نمی‌شود پالس مثبت به سرمایه گذاران داد که وارد فضای سرمایه گذاری شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: سرمایه مثل آهوی فرار است که هرجا مانع و مزاحمتی ببیند فرار می‌کند متاسفانه بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور ما ترکیه، امارات و کشورهای دیگر را آباد کرده چرا که در آنجا قوانین باثبات‌تر و موانع کمتر است و حرف مسئولین هم تغییر نمی‌کند. آنها امروز برای تولید فرش قرمز پهن نمی‌کنند و فردا برای آن مزاحمت ایجاد ‌کنند.