به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران متوسط نرخ اجاره‌بهای ماهانه یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی سال ۹۶ حدود ۲۵ هزار و ۶۴۷ تومان بوده که این مقدار با رشد ۲/۵ برابری به ۶۲ هزار و ۲۱۹ تومان در پایان پاییز سال جاری رسیده است.