به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: دولت در یک رفتار وقیحانه مردم را مقصر مشکلات عنوان می‌کند. در شرایطی از  نظر آقای روحانی تمامی تقصیرها از بیرون دولت نشات می‌گیرد که ظاهرا افرادی مانند برادر آقای رئیس جمهور و برادر جهانگیری، داماد وزیر و  دختر وزیر هیچگاه مقصر نبوده‌اند!

وی بیان کرد: هرچند اظهارنظر دولتی‌ها مبنی بر عدم خلق یک بابک زنجانی درست است! چراکه آن‌ها ده‌ها بابک زنجانی درست کردند و کافی است به لیست مفسدان اقتصادی نگاه کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دولتی‌ها وقیحانه به چشم مردم خیره می‌شوند و می‌گویند ما کاری کردیم که چرخ زندگی مردم راحت بچرخد، اما گویا آن‌ها کاری کرده‌اند که فقط چرخ زندگی خودشان راحت بچرخد.

سلیمی گفت: آقای رئیس‌جمهور تا قبل از کرونا از پشت شیشه‌های دودی با مردم ارتباط می‌گرفت و اکنون یک سال است در قرنطینه به سر می‌برد این در حالی است که نه تنها مردم شانسی برای رودررویی با او را ندارند بلکه وزرایش هم بارها اذعان کردند که رئیس‌جمهور به انها نیز وقت نمی‌دهد!