به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در آغاز فعالیت بازار شیب کاهشی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۱۵ (یک هزار و هفتصد و پانزده ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۱۵

-۲۵

-۱.۴۶

06:00

۱,۷۴۰

۴

۰.۲۳

روز قبل

۱,۷۳۶

-۷۳

-۴.۲۱

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۵۳ درصدی، از ۱,۰۸۱,۴۰۰ (یک میلیون و هشتاد و یک هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۰۶۵,۲۰۰ (یک میلیون و شصت و پنج هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۶۵,۲۰۰

-۱۶,۲۰۰

-۱.۵۳

11:11

۱,۰۸۱,۴۰۰

۷,۰۰۰

۰.۶۴

روز قبل

۱,۰۷۴,۴۰۰

-۱,۴۰۰

-۰.۱۴

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۱۳,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و سیزده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۱۹۹ (بیست و پنج هزار و یکصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش یک درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۱۹۹

-۲۵۱

11:09

۲۵,۴۵۰

۲۷۰

۱.۰۶

روز قبل

۲۵,۱۸۰

-۳۷۰

-۱.۴۷

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۹۹ درصدی، از ۲۴,۶۹۸ (بیست و چهار هزار و ششصد و نود و هشت ) تومان به ۲۴,۴۵۷ (بیست و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۴۵۷

-۲۴۱

-۰.۹۹

11:10

۲۴,۶۹۸

۲۴۲

۰.۹۷

روز قبل

۲۴,۴۵۶

-۵۳۳

-۲.۱۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۳۰,۶۶۴ (سی هزار و ششصد و شصت و چهار ) تومان به ۳۰,۶۰۸ (سی هزار و ششصد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۶۰۸

-۵۶

-۰.۱۹

08:59

۳۰,۶۶۴

۲۴۵

۰.۷۹

روز قبل

۳۰,۴۱۹

-۴۴۷

-۱.۴۷

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۸۹ تومان کاهش، ۳۵,۳۹۳ (سی و پنج هزار و سیصد و نود و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۵,۳۹۳

-۸۹

-۰.۲۶

08:59

۳۵,۴۸۲

۳۷۷

۱.۰۶

روز قبل

۳۵,۱۰۵

-۵۱۶

-۱.۴۷

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۰۲۰ (هفت هزار و بیست ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۷,۰۲۰

-۳۰

-۰.۴۳

11:09

۷,۰۵۰

۷۰

۰.۹۹

روز قبل

۶,۹۸۰

-۵۰

-۰.۷۲

۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۷۰ تومان کاهش، ۳,۴۴۰ (سه هزار و چهارصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۰۷ درصدی، از ۲۰,۰۷۲ (بیست هزار و هفتاد و دو ) تومان به ۲۰,۰۸۷ (بیست هزار و هشتاد و هفت ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۸۴۰ (نوزده هزار و هشتصد و چهل ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,000,000 (یازده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۱.۳۷

11:09

۱۱,۱۵۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰.۸۹

روز قبل

۱۱,۰۵۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۰.۹۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۳۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۱.۵۹

11:09

۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱.۵۶

روز قبل

۶,۳۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۹۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.