اخبار شرکتها-محمد رضوانی فر مدیر عامل شستا با بیان این مطلب گفت : در حال حاضر شستا حدود ۱۵۰ پروژه به ارزش ۳۷ هزار میلیارد تومان در دست اجرا دارد. همچنین  با توجه به رشد عملکرد ، بهبود شتابان روند سودآوری و موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها که مطرح است، ارزنده بودن سهام شستا را بیشتر جلوه می‌دهد و طبیعتا باقی ماندن در این سرما‌یه‌گذاری با نگاه بلند مدت توصیه می‌شود.

 رضوانی فر افزود : در دوره‌ مدیریت فعلی شستا، شفافیت به عنوان یکی از اهداف اصلی مجموعه تعریف شده و از منظر یک شعار دیده نمی‌شود.

مدیر عامل شستا با اشاره به اینکه تعداد شرکت‌های زیان‌ده گروه از ۴۰ شرکت در سال مالی ۹۶ به ۶ شرکت در سال مالی ۹۹ رسیده ، بیان داشت: برنامه‌ریزی مدونی جهت خروج از زیان این ۶ شرکت باقی مانده  که تا پایان سال ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد  و برای مجموعه عظیمی همچون شستا یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.