به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز در حالی شاهد افزایش قیمت طلاست که دلار و سکه افت قیمت را تجربه کردند.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۷۷,۲۰۰ (یک میلیون و هفتاد و هفت هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۷۷,۲۰۰

۱,۴۰۰

۰.۱۲

11:03

۱,۰۷۵,۸۰۰

-۳۰,۷۰۰

-۲.۸۶

روز قبل

۱,۱۰۶,۵۰۰

۳۴,۶۰۰

۳.۱۲

۴ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۵ درصدی، از ۴,۶۵۶,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار) تومان به ۴,۶۶۳,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و شصت و سه هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۴۵۰ (بیست و پنج هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۴۵۰

-۱۰۰

-۰.۴

11:01

۲۵,۵۵۰

۲۰۰

۰.۷۸

روز قبل

۲۵,۳۵۰

۸۵۰

۳.۳۵

۴ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۶۴ درصدی، از ۲۴,۹۸۹ (بیست و چهار هزار و نهصد و هشتاد و نه ) تومان به ۲۴,۸۳۱ (بیست و چهار هزار و هشتصد و سی و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۸۳۱

-۱۵۸

-۰.۶۴

11:02

۲۴,۹۸۹

۴۲۲

۱.۶۸

روز قبل

۲۴,۵۶۷

۶۲۴

۲.۵۳

۴ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۳۰,۸۶۶ (سی هزار و هشتصد و شصت و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۸۶۶

۰

۰

08:56

۳۰,۸۶۶

۱,۰۵۲

۳.۴

روز قبل

۲۹,۸۱۴

-۱۳

-۰.۰۵

۶ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۳۵,۶۲۱ (سی و پنج هزار و ششصد و بیست و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۵,۶۲۱

۰

۰

08:56

۳۵,۶۲۱

۱,۱۰۱

۳.۰۹

روز قبل

۳۴,۵۲۰

۲۱

۰.۰۶

۶ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۰۴۰ (هفت هزار و چهل ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۷,۰۴۰

۱۰

۰.۱۴

11:03

۷,۰۳۰

۵۰

۰.۷۱

روز قبل

۶,۹۸۰

۱۷۰

۲.۴۳

۴ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۳,۴۳۰ (سه هزار و چهارصد و سی ) تومان ارزش گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۰,۰۵۴ (بیست هزار و پنجاه و چهار ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان افزایش، ۱۹,۸۸۰ (نوزده هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,100,000 (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۱۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۴۶

11:01

۱۱,۱۵۰,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۱.۳۵

روز قبل

۱۱,۳۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

۳.۰۹

۴ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۳۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۳۵۰,۰۰۰

۰

۰

11:02

۶,۳۵۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۱.۵۸

روز قبل

۶,۴۵۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۳.۸۷

۴ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

منبع:دنیای اقتصاد