به گزارش «نود اقتصادی»، جلیل سالاری، قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش اظهار داشت: در سال ۹۶ گفتند فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس بهره برداری شده، در صورتی که تولید صفر بود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه تمامی تجهیزات و مسیر منابع مالی این پروژه قبلاً تأمین شده بود، ستاره خلیج‌فارس باید سال ۹۴ به بهره برداری می‌رسید، ولی آزمون و خطای آقایان باعث شد پروژه به سال ۹۷ کشیده شود. سال ۹۶ هم در واقع افتتاحش بدون تولید و به نوعی نمادین بود.

قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: زمانی که زنگنه وارد وزارت نفت شد، کلاً با طرح ستاره خلیج‌فارس مخالف بود و گفت این پروژه را به عنوان یک کیس به دانشگاه بدهند تا بررسی کنند و به مشاور عالی وزیر در امور پروژه‌ها مأموریت داد که به این مسئله رسیدگی کند. او هم گروهی را برای بررسی گذاشت و بعد نامه‌ای به زنگنه داد که این پروژه اصلاً مشکلی ندارد. بعد هم گفتند اگر برجام نبود این پروژه به بهره برداری نمی‌رسید. این‌ها شعارهایی بود که داده شد.