به گزارش‌ «نود اقتصادی»، روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: چهار مرز مشترک بین ایران و عراق فقط برای تردد مسافری بسته شده است و مرز مهران نیز از فردا تعطیل خواهد شد. بر اساس تصمیم استانداری ها،  تردد مسافری در مرزهای چذابه، شلمچه، تمرچین و کیله ممنوع اعلام شده است.

وی بیان کرد: گسترش ویروس کرونای انگلیسی در کشور عراق موجب بسته شدن مرزهای مشترک شده است. در یکسال گذشته فقط مجوز تردد برای افراد خاص با ویزای تحصیلی، درمانی، شغلی و تجاری صادر می شد که در حال حاضر این ویزاها نیز ممنوعیت یا محدودیت تردد خواهند داشت.