به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا کمالی، مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اظهار داشت: با توجه به ۲ تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در اسفندماه و افزایش توزیع نهاده‌ها تا ۴۵ روزگی مرغ‌ها، به‌طور حتم قیمت مرغ برای شب عید و ایام نوروز کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: از آذر ماه سال جاری تاکنون برای هر قطعه جوجه تا ۴۰ روز نهاده اختصاص می یافت، اما در دومین تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد میزان عرضه نهاده ها تا ۴۵ روز افزایش یابد.

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: این بدان معناست که تولیدکننده‌ای که برای یک دوره ۴۰ روزه چهار کیلوگرم برای یک قطعه مرغ خود ذرت یا کنجاله سویا دریافت می‌کرد، امروز این میزان برای هر قطعه مرغ به ۴.۵ کیلوگرم می‌رسد بنابراین مرغ وزن بیشتری می گیرد و میزان ورودی گوشت مرغ به بازار افزایش می یابد.