به گزارش‌ «نود اقتصادی»، روح اله ایزدخواه ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اقداماتی از جنس آزادسازی قیمت ها، قطع یارانه ها، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش نرخ سوخت و فروش اموال دولتی در نسخه شوک درمانی از سوی صندوق بین المللی پول IMF ارائه شده است.

وی بیان کرد: آن‌ها از سال‌ها قبل برای کشور‌هایی مثل ما چنین نسخه‌ای را دیده اند و قبل از اینکه ما دست به اصلاحات ساختاری و نهادی بزنیم شروع کرده ایم به اجرای نسخه شوک درمانی این صندوق که منجر به بیکاری سنگین، فساد گسترده و افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اصلاحات ساختاری مقدم بر اصلاحات پولی و مالی است و تا بانک‌های خصوصی سرکش را کنترل نکنید افزایش یارانه مردم تنها باعث فقر آن‌ها می‌شود. همین جا باید از بانک مرکزی بپرسم که ماجرای اختصاص اتاق به نماینده صندوق بین المللی پول چیست و باید در این خصوص به مجلس توضیح داده شود.