به گزارش «نود اقتصادی»، یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه خودرو، تعیین قیمت، فرمول مشخصی دارد که دستورپذیر نیست، بلکه از قواعد عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. به همین دلیل، قیمت خودرو در هیچ کشور جهان، دستوری تعیین نمی‌شود، افزود: تعیین قیمت خودرو، حرکتی پوپولیستی است. اینکه برای یکسری از خودروهای پر تقاضای قشر جامعه، قیمت‌گذاری شود و تعیین قیمت باقی خودروها به بازار سپرده شود؛ مفهومی جز نمایش برای جلب نظر مردم ندارد.

بابک صدرایی، ادامه داد: از آنجا که شرکت‌های خودروسازی کشور، بورسی هستند؛ زیان این خودروسازان متوجه سهامداران خرد و حقیقی آن‌ها یعنی خود مردم می‌شود. بنابراین، وقتی درباره قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌ها، تصمیم‌گیری می‌شود باید منافع سهامداران آن‌ها را نیز لحاظ کنند.

این کارشناس صنعت خودرو، یادآور شد: هزینه تمام‌شده خودرو، شامل هزینه‌های ثابت، مثل قطعات و مواد اولیه موردنیاز برای تولید، هزینه‌های نیروی انسانی، تبلیغات، هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های بانکی و ... است که سرجمع آن‌ها، بعلاوه لحاظ سودی منطقی، قیمت خودرو را در بازار مشخص می‌کند.

صدرایی یادآور شد: شرکت خودروساز، بر اساس هزینه‌های خود و نیز میزان سود هدف‌گذاری شده، به یک قیمت مشخص می‌رسد و این رقم نهایی، در ایران‌خودرو، سایپا، خودروساز خصوصی یا خودروی وارداتی، می‌تواند بر اساس هزینه تمام‌شده، متفاوت و منحصر به خود باشد و اینکه در چنین شرایطی، یک سازمانی یا شورایی برای خودروها، طبق صلاحدید خود قیمت تعیین کند؛ منطبق با هیچ منطقی نیست.

وی افزود: برای تعیین قیمت خودرو باید فرمول ثابتی مشخص و برمبنای آن، قیمت‌ها تعیین شود، البته، بدون هرگونه تعیین قیمت دستوری.

به گفته این کارشناس خودرو، وقتی با یک اقتصادی روبرو هستید که بیمار است و هرروز این بیماری وخیم‌تر می‌شود با قیمت‌گذاری، نه‌فقط، مشکلی از بازار حل نمی‌شود بلکه بر نابسامانی‌های بازار نیز دامن زده می‌شود.

وی گفت: من به‌عنوان کارشناس صنعت خودرو تا امروز متوجه نشدم اینکه یک سازمانی قیمت خودروهای تا چند صد میلیون را خودش تعیین کند و تعیین نرخ خودروهای گران‌قیمت را به بازار واگذار کند؛ از چه فرمول و منطقی تبعیت می‌کند.

صدرایی تأکید کرد: در کشوری که اقتصادی تورمی دارد؛ تعیین قیمت، بازار را دچار آشوب و آشفتگی می‌کند. اگر فرض کنیم امروز قیمتی منطقی برای خودرو هم در نظر گرفته شود؛ 6 ماه دیگر، این قیمت را با توجه به تورم و گرانی‌های موجود در اقتصاد چگونه می‌خواهند همراستا کنند؟ نمی‌توان هر 6 ماه یک‌بار، جلسه تعیین قیمت تشکیل داد و قیمت‌ها را به‌روز کرد. پس با یک عقب‌افتادگی نرخ خودرو از تورم مواجه می‌شویم.

این کارشناس صنعت خودرو، افزود: صنعت خودروسازی در ایران، صنعتی پیچیده است و به دلیل نداشتن تکنولوژی مدرن و هزینه‌های سربار، خودرو در کشور گران تمام می‌شود اما این نوع روش مداخله در بازار، زیان مضاعفی به صنعت خودروسازی تحمیل می‌کند