دکتر سعید نایب، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: رد شدن کلیات لایحه بودجه در خطیرترین شرایط جنگ اقتصادی نشان می‌دهد که ما انسجام خوبی در کشور نداریم و پیام خوبی از این جهت به دنیا مخابره نشد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ تغییرات زیادی در لایحه بودجه اعمال کرده و سقف آن را افزایش داده بود. اشتباهاتی که دولت در تدوین لایحه بودجه داشت در کمیسیون تلفیق تکرار شده است. این بودجه در واقع برای دولت بعد تدوین می‌شود و عدم حضور دولت بعد در تدوین بودجه ناهماهنگی ایجاد کرده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: اختلافات دولت و مجلس بر سر بودجه کارشناسی نیست و بیشتر سیاسی و انتخاباتی است. البته تصویب بودجه چند دوازدهم و کامل در شرایط فعلی تفاوت زیادی ایجاد نمی‌کند و بودجه‌های کشور معمولا با کار کارشناسی و منسجم تدوین نمی شود.

در همین رابطه بخوانید: نظر کارشناسان و اقتصاددانان در رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی»