به گزارش «نود اقتصادی»، حمید حسینی، عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: متوسط صادرات ماهانه ایران به عراق  در سال جاری حدود ۶۳۰ میلیون دلار بوده است. در ۱۰ ماهه ابتدای امسال کل صادرات ایران به عراق به ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید که اگر صادرات برق را نیز به آن اضافه کنیم میزان صادرات ما به این کشور حدود ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

وی بیان کرد: بنابراین با توجه به اینکه دو ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده قطعا صادرات ما به این کشور به میزان صادرات سال گذشته نخواهد رشد و بر این اساس کاهش ۱۵ درصدی صادرات به عراق را نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.

عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: بخشی از کاهش صادرات به علت متوقف شدن ترددهای ناشی از کرونا است و از آنجا که تجارت براساس اعتماد بین طرفین شکل می گیرد کاهش ترددها بر کاهش سطح اعتماد اثرگذار است و کاهش سطح اعتماد نیز بر روی تجارت اثر منفی دارد.