به گزارش‌ «نود اقتصادی»، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از بانک‌های عامل در خواست کرده ایم یک ماه برای دریافت کد شهاب فرصت دهند. به طور جد به دنبال این هستیم جلوی نقل و انتقال پول و کار‌های بانکی از طریق کارت‌های نامعتبر گرفته شود.

وی بیان کرد: قانون مبارزه با پولشویی را به طور جد پیگیری می‌کنیم. برای ما بحث ایرانی و افغانستانی مطرح نیست، ما می‌گوییم کارتی که هویت ندارد نباید تراکنش انجام دهد.