به گزارش‌«نود اقتصادی»، هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان اظهار داشت: واردات کالاهای با گواهی مبدا ترکیه برای یک دوره ۶ ماهه به ارمنستان ممنوع شده است. بر این اساس حضور کالاهای ترکیه ای در بازار ارمنستان به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: بنابراین اگر ما بتوانیم در این دوره توانایی خودمان را به خوبی نشان دهیم، بطوری که این کار را هم به خوبی انجام داده ایم در صورت تمدید ۶ ماهه دیگر در ممنوعیت واردات کالاهای ترکیه ای به ارمنستان کم کم می توانیم پای رقبای خود را در بازارهایی مثل ارمنستان و گرجستان قطع کنیم، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که این موضوع نیاز به یک عزم ملی دارد و نباید فکر کنیم که بازار ارمنستان یک بازار کوچک است و از اهمیتی چندانی برخوردار نیست.