به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت طلا امروز در بازار در حالی افزایش یافت که دلار و سکه کاهش قیمت را تجربه کردند.
 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۵ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و پنج ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا گرفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۲ درصدی، از ۱,۰۶۱,۸۰۰ (یک میلیون و شصت و یک هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۰۶۳,۱۰۰ (یک میلیون و شصت و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۶۳,۱۰۰

۱,۳۰۰

۰.۱۲

11:16

۱,۰۶۱,۸۰۰

۲۶,۱۰۰

۲.۴۵

روز قبل

۱,۰۳۵,۷۰۰

۷۰۰

۰.۰۶

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۰۵,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۴۰۰ (بیست و سه هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۴۰۰

-۲۵۰

-۱.۰۷

11:13

۲۳,۶۵۰

۴۰۰

۱.۶۹

روز قبل

۲۳,۲۵۰

۰

۰

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۴۹ درصدی، از ۲۲,۵۸۴ (بیست و دو هزار و پانصد و هشتاد و چهار ) تومان به ۲۲,۴۷۶ (بیست و دو هزار و چهارصد و هفتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۲,۴۷۶

-۱۰۸

-۰.۴۹

11:14

۲۲,۵۸۴

۴۱۶

۱.۸۴

روز قبل

۲۲,۱۶۸

-۲۷۹

-۱.۲۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۷۷۰ (بیست و هشت هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۸,۷۷۰

-۳۰

-۰.۱۱

08:54

۲۸,۸۰۰

۵۲۲

۱.۸۱

روز قبل

۲۸,۲۷۸

-۰.۰۳

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۰۱ درصدی، از ۳۲,۳۸۶ (سی و دو هزار و سیصد و هشتاد و شش ) تومان به ۳۲,۳۹۱ (سی و دو هزار و سیصد و نود و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۳۹۱

۵

۰.۰۱

08:54

۳۲,۳۸۶

۵۴۸

۱.۶۹

روز قبل

۳۱,۸۳۸

۱۰۲

۰.۳۲

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۶,۵۵۰ (شش هزار و پانصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۵۵۰

۰

۰

11:14

۶,۵۵۰

۲۲۰

۳.۳۵

روز قبل

۶,۳۳۰

-۲۰۰

-۳.۱۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۲۱۰ (سه هزار و دویست و ده ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۲۸ تومان افزایش، ۱۸,۶۰۷ (هجده هزار و ششصد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۱۸,۵۷۰ (هجده هزار و پانصد و هفتاد ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,700,000 (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۷۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۰.۹۴

11:13

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۲.۷۷

روز قبل

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۰

۰

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۸۰۰,۰۰۰

۰

۰

11:13

۵,۸۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱.۷۲

روز قبل

۵,۷۰۰,۰۰۰

۰

۰

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۸۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل، ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

منبع:دنیای اقتصاد