به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۱,۴۸۰(بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۲,۷۲۰(بیست و دو هزار و هفتصد و بیست تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۶,۴۶۰(بیست و شش هزار و چهارصد و شصت تومان) و قیمت فروش یورو ۲۷,۷۰۰(بیست و هفت هزار و هفتصد تومان) است.