به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای گمرک ایران در ۹ماهه امسال ۷۷۷ هزار تن برنج خارجی به ارزش نزدیک به ۷۰۸ میلیون دلار وارد کشور شده است.

طبق این آمار، میانگین قیمت هر تن برنج وارداتی به ایران ۹۲۳ دلار است، این درحالی است که طبق آمارهای جهانی و همچنین آمارهای ارائه شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران، میانگین هر تن برنج وارداتی از کشورهای هند، پاکستان، تایلند، اروگوئه و ویتنام در ماه‌ اخیر حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ دلار بوده است.

البته در سطح جهان برنج‌های با قیمت بالاتر نیز وجود دارد اما این برنج‌ها به ندرت وارد بازار ایران می‌شوند. 

قابل ذکر است با در نظر گرفتن میانگین قیمت ۴۵۰ تا ۵۰۰ دلار برای واردات هر تن برنج خارجی، قیمت برنج وارداتی ایران با همه هزینه‌های و حاشیه سود واردات، با نرخ ۲۲ تا ۲۳ هزار تومانی فعلی، در هر کیلو نباید بیشتر از ۱۴ هزار تومان باشد، این درحالی است که قیمت هر کیلو برنج وارداتی در بازار ایران بین ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان است.