به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۱,۴۸۰(بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۲,۴۳۰(بیست و دو هزار و چهارصد و سی تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۶,۳۵۰(بیست و شش هزار و سیصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش یورو ۲۷,۳۰۰(بیست و هفت هزار و سیصد تومان) است.