به گزارش «نود اقتصادی»، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس اظهار داشت: ۱۰۰  تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم که دولت به جای اینکه دنبال دعوا باشد دنبال بستن راه فرار مالیاتی باشد. ۱۰  استان کشور روز به‌روز پیشرفت می‌کنند و ۱۴ استان هر روز فقیرتر می‌شود. باید کل ایران را ببینیم.