دکتر محمدرضا یزدی زاده، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ویدئویی که برای «نود اقتصادی» ارسال کرده است میگوید تعیین قیمت دستوری در اقتصاد وجود ندارد، قیمت، معلول عرضه و تقاضاست، هیچگاه و در هیچ موردی، برخورد با معلول به جای تاثیر گذاری بر عوامل موثر ، سیاستی معقول و موثر نبوده و نیست. او می‌گوید دلیل سیاست قیمتگذاری ارزی را تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب گذاشته ایم، اگر این کالاها از نظر دولت و حاکمیت اساسی هستند، چرا به جای حمایت از تولید داخلی، به وارداتش سوبسید پرداخت میشود؟ 

او با طرح این پرسش که آیا این سیاست باعث حمایت از اقشار ضعیف است؟ در شرایطی که بارها گفته شده فلان محصول از کشاورز ٢ هزارتومان خریداری و مصرف کننده برای آن ٥٠ هزارتومان پرداخت می‌کند، آیا امیدی به اعطای ارز به واردکننده با امید اینکه در سیستم توزیعی که عرض شد ، کالا به قیمت مناسب به دست مصرف کننده میرسد ، امیدی مضحک نیست؟