به گزارش‌«نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز روند صعودی را نسبت به روز پیش تجربه کردند.
 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۸ (یک هزار و هشتصد و چهل و هشت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۴۸

۵

۰.۲۸

06:00

۱,۸۴۳

۷

۰.۳۶

روز قبل

۱,۸۳۶

۷

۰.۳۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۹۹۲,۷۰۰ (نهصد و نود و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۹۹۲,۷۰۰

۳۰,۲۰۰

۳.۰۴

11:26

۹۶۲,۵۰۰

۲۷,۷۰۰

۲.۸۷

روز قبل

۹۳۴,۸۰۰

-۷۲,۲۰۰

-۷.۷۳

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳.۰۶ درصدی، از ۴,۱۶۸,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار) تومان به ۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۲,۲۰۰ (بیست و دو هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۲,۲۰۰

۴۰۰

۱.۸

11:24

۲۱,۸۰۰

۳۰۰

۱.۳۷

روز قبل

۲۱,۵۰۰

-۱,۳۰۰

-۶.۰۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۵۸ درصدی، از ۲۱,۵۶۹ (بیست و یک هزار و پانصد و شصت و نه ) تومان به ۲۱,۴۴۶ (بیست و یک هزار و چهارصد و چهل و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۱,۴۴۶

-۱۲۳

-۰.۵۸

11:26

۲۱,۵۶۹

۵۲۱

۲.۴۱

روز قبل

۲۱,۰۴۸

-۱,۴۹۷

-۷.۱۲

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۴۶۵ (بیست و شش هزار و چهارصد و شصت و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۴۶۵

۶۱

۰.۲۳

08:43

۲۶,۴۰۴

۴۵۲

۱.۷۱

روز قبل

۲۵,۹۵۲

-۱,۵۷۶

-۶.۰۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۲۷ درصدی، از ۲۹,۶۹۸ (بیست و نه هزار و ششصد و نود و هشت ) تومان به ۲۹,۷۸۰ (بیست و نه هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۷۸۰

۸۲

۰.۲۷

08:43

۲۹,۶۹۸

۵۵۵

۱.۸۶

روز قبل

۲۹,۱۴۳

-۱,۸۱۹

-۶.۲۵

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۲۲۰ تومان افزایش، ۶,۳۰۰ (شش هزار و سیصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۳۰۰

۲۲۰

۳.۴۹

11:24

۶,۰۸۰

۸۰

۱.۳۱

روز قبل

۶,۰۰۰

-۵۵۰

-۹.۱۷

۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۳.۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۰۳۰ (سه هزار و سی ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از ۱۷,۱۳۲ (هفده هزار و یکصد و سی و دو ) تومان به ۱۷,۱۵۰ (هفده هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۶۶۰ تومان افزایش، ۱۷,۷۱۰ (هفده هزار و هفتصد و ده ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,300,000 (ده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 2.91 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۳۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۲.۹۱

11:24

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۳

روز قبل

۹,۷۰۰,۰۰۰

-۵۰۰,۰۰۰

-۵.۱۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۵۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۵۵۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱.۸

11:24

۵,۴۵۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱.۸۳

روز قبل

۵,۳۵۰,۰۰۰

-۲۰۰,۰۰۰

-۳.۷۴

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۵۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۶.۹۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۱۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

منبع:دنیای اقتصاد