به گزارش‌«نود اقتصادی»،  قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 21,090(بیست و یک هزار و نود تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 21,590(بیست و یک هزار و پانصد و نود تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 25,600(بیست و پنج هزار و ششصد تومان) و قیمت فروش یورو 26,100(بیست و شش هزار و صد تومان) است.