به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت صمت، شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ۹۹ در مجموع ۸ میلیون و ۲۲۵ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده که این میزان نسبت به خرید ۷/۷ میلیون تنی سال ۹۸ رشد ۶ درصدی داشته است.

با وجود رشد ۶ درصدی خریدار گندم در سال ۹۹، اما با توجه به اینکه نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۹/۵ میلیون تن است، به نظر می‌رسد همانند سال جاری که دولت ۲/۳ میلیون تن گندم از خارج وارد کرده، در سال آینده نیز ایران مجبور به واردات گندم خواهد شد. 

قابل ذکر است در سال جاری برای واردات ۲/۳ میلیون تن گندم بیش از ۶۴۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته که با میانگین نرخ ارز آزاد ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارزش واردات ۱۳ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان است که این رقم تنها ۷ هزار میلیارد تومان از کل رقم ۲۰/۷ هزار میلیارد تومانی بودجه خرید تضمینی گندم سال کمتر است.