به گزارش‌ «نود اقتصادی»، وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: حقوقی‌های بازار سرمایه در شرایطی که باید از سهام خود در قیمت‌هایی که الان است، حمایت کنند، شاهد هستیم، خود در صدر صف فروش قرار می‌گیرند، با توجه به پول‌های درشتی که در دست حقوقی‌ها است، آن‌ها می‌توانند بازار را جمع و جور کنند، با توجه به افتی که بسیاری از نماد‌ها کرده اند و در کف قیمتی خود هستند، اما متاسفانه چنین روندی را شاهد نیستیم.